AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

WANGROVIECIANA

WANGROVIECIANA TOM III

WANGROVIECIANA. STUDIA ET FONTES.

WĄGROWIECKIE STUDIA MUZEALNE

 

tom III, 2016

 

Spis treści

Studia

Jacek Mianowski, Brakteat runiczny z Wapna w kontekście antropo-językowym

Maciej Przybył, Łekno na tle rozwoju osadnictwa i sieci grodowo-terytorialnej wczesnośredniowiecznej Wielkopolski

Marcin Moeglich, Procesy o czary przed sądem miejskim wągrowieckim – chronologia i dynamika zjawiska

Marcin Moeglich, Konspiracyjna przysięga wągrowieckich harcerzy w okresie okupacji niemieckiej

SYLWETKI

Bronisław Witt, Jerzy Benjamin Flatt (1768-1860) ze Skoków i początki pierwszej polskiej wyższej uczelni rolniczej

Jerzy Paluch, Jan Dutkiewicz – wybitny portrecista z Chociszewa

Zofia Zawol, Ignacy Borucki – artysta wągrowiecki (1912-1984)

Materiały

Jerzy Borwiński, Historyczne więźby dachowe kościoła farnego p w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Zaskakujące ustalenia naukowe

Marcin Krzepkowski, Ratownicze badania archeologiczne zaplecza dworu staropolskiego Rogalińskich herbu Łodzia w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo). Sezon 2015

Marcin Krzepkowski, Nowe źródła archeologiczne do dziejów miasta Skoki (stan. 70, AZP 47-30/125)

Marcin Krzepkowski, Prace porządkowe w krypcie pod kaplicą św. Józefa przy kościele parafialnym pw. św. św. Piotra i Pawła w Łeknie

Anna Wrzesińska, Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich z krypty św. Józefa w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Łeknie

Kronika

Natalia Byczyńska, Kronika ważniejszych działań zrealizowanych przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu w 2014 roku

Natalia Byczyńska, Kronika ważniejszych działań zrealizowanych przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu w 2015 roku

Z żałobnej karty

Dr Władysław Purczyński (1947-2015)

 

WANGROVIECIANA TOM II

WANGROVIECIANA. STUDIA ET FONTES

WĄGROWIECKIE STUDIA MUZEALNE

TOM II 2014


SPIS TREŚCI


 

WANGROVIECIANA TOM I: wstęp, spis treści, streszczenia, summary

 

 

Przygotowanie pierwszego tomu „Wągrowieckich studiów muzealnych” jest odpowiedzią na napływające sugestie o potrzebie publikacji ukazującej się periodycznie, w całości poświęconej przeszłości miasta Wągrowiec i regionu. Taką opinię wyrażali zarówno badacze zajmujący się dziejami Wągrowca, jak i osoby zainteresowane pogłębieniem własnej wiedzy. Do tej pory pracownicy muzeum byli zmuszeni prezentować wyniki swoich badań w różnych wydawnictwach, często o niskiej dostępności dla miejscowego odbiorcy. Znaczna część tych publikacji otrzymywała formę popularną, pozbawioną aparatu krytycznego, co wykluczało je z szerszego obiegu naukowego.

Więcej…