AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

Sklepik muzealny

Zasady płatności za książki

W celu nabycia książek prosimy o kontakt:

Muzeum Regionalne w Wągrowcu

tel. 67 26 85 911

UWAGA: DO CENY ZAMÓWIONYCH KSIĄŻEK DOLICZONE ZOSTANĄ ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY PRZESYŁKI POCZTOWEJ.

Dane do przelewu:

Muzeum Regionalne w Wągrowcu
ul. Opacka 15
62-100 Wągrowiec


 

WYDAWNICTWA W SPRZEDAŻY:

Marcin Krzepkowski, Tomasz Podzerek

ŚLADAMI PRZODKÓW. ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE NA ZIEMI WĄGROWIECKIEJ.

Opracowanie popularnonaukowe. Wągrowiec 2017.

Oprawa: miękka. Wymiary: 15x21cm

Liczba stron: 64

CENA: 12 zł

 

ISBN 978-83-941479-3-8

*

WĄGROWIEC DAWNIEJ I DZIŚ…

(PAST AND PRESENT…/ FRÜHER UND HEUTE…)

Album trójjęzyczny: język polski, angielski, niemiecki.

Oprawa: twarda, obwoluta. Wymiary: 23x33cm

Liczba stron: 152

CENA: 45 zł

 

ISBN 978-83-946360-0-5

*


WANGROVIECIANA. STUDIA ET FONTES

WĄGROWIECKIE STUDIA MUZEALNE

TOM III, WĄGROWIEC 2016

Oprawa: miękka

Liczba stron: 224

CENA: 27 zł

ISBN 978-83-941479-1-4

ISSN 2353-1215

*


WANGROVIECIANA. STUDIA ET FONTES

WĄGROWIECKIE STUDIA MUZEALNE

TOM II, WĄGROWIEC 2014

Oprawa: miękka

Liczba stron: 164

CENA: 25 zł

 

ISBN 978-83-941479-0-7

ISSN 2353-1215

**

Jerzy Paluch

„Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej”

Wągrowiec 2014

Wydawca: M-Druk

Oprawa miękka, 186 stron

CENA: 25 zł

 

ISBN 978-83-61300-72-4

**


„800 lat Bracholina”

M. Moeglich, A. Kiszka

Oprawa miękka, 43 strony

Wydawca: Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Gmina Wągrowiec

Wągrowiec 2016

CENA: 7 zł

 

ISBN 978-83-941479-2-1

**

„Wangrovieciana. Studia et fontes. Wągrowieckie studia muzealne”

tom I, pod red. M. Kranc, M. Moeglicha.

Wydawca: Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Wągrowiec 2013.

Oprawa: miękka

Liczba stron: 152

CENA: 25 zł

ISBN 978-83-907140-8-0

 

Więcej na temat publikacji

**

Włodzimierz Nowaczyk, Wojciech Szafrański

„EDWARD DWURNIK. Wielki malarz treści”

[katalog wystawy]

Wydawca: Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Oprawa miękka, 40 stron.

CENA: 25 zł

 

ISBN: 978-83-907140-9-7

**

WŁADYSŁAW PURCZYŃSKI „Wągrowiec – przewodnik po mieście”

Wydawca: Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Wągrowiec 2006.

Oprawa: miękka

Liczba stron: 58 [+ plan miasta].

CENA: 10 zł

ISBN 83-907140-3-5; 83-89873-27-3

*

JERZY PALUCH, Joseph Zerboni di Sposetti (1766-1831), Wągroiwec 2011.

stron 77. CENA: 25 zł.

*

CHWILOWO NIEDOSTĘPNA

ARTUR WIERZBICKI, Wągrowiec-Osada 1907-1939, Wągrowiec 2008.

ISBN 978-83-61287-12-4

Oprawa: miękka

Liczba stron: 137

CENA: 25 ZŁ

*

WŁADYSŁAW PURCZYŃSKI „Społeczeństwo ziemi wągrowieckiej w dobie powstania wielkopolskiego i w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej w latach 1918-1920”.

Wydawca: Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Wągrowiec 2008.

Oprawa: miękka

Liczba stron: 327

CENA: 30 zł

ISBN 978-83-907140-5-9

*

LEGENDY PAŁUCKIE. Kolorowanka dla dzieci z tekstami legend,

Wydawnictwo Forza Cuiavia, 2011 r.

CENA: 6 zł

 

*

PŁYTA CD: Adam z Wągrowca, Pro Organo. Utwory organowe cystersa Adama z Wągrowca na organach katedry w Pelplinie gra Radosław Marzec. 2006.

Łączny czas nagrań: 37,06 min., CENA: 35 zł

***

 

 

OPRACOWANIA I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW MUZEUM ORAZ O MUZEUM W WĄGROWCU

Poniżej zamieszczamy wykaz publikowanych opracowań pracowników Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oraz opracowań o naszej instytucji, których autorami nie są pracownicy muzeum.

1. Gabriela Bartkowiak, Twórcy ludowi na Ziemi Wągrowieckiej, Ziemia Wągrowiecka nr 3 (7), 1999.

2. Waldemar Balcerowicz, Przewodnik po Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, Wągrowiec 1988.

3. Leokadia Grajkowska, Działalność oświatowa i wydawnicza TPZP, Ziemia Wągrowiecka nr 3 (7), 1999.

4. Leokadia Grajkowska, Dzieje cechów wągrowieckich do 1939 roku, Ziemia Wągrowiecka nr 1 (17), 2002.

5. Leokadia Grajkowska, Ks. Jakub Wujek z Wągrowca życie i działalność, Zeszyty Biograficzne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu, Wągrowiec 1995.

6. Leokadia Grajkowska, Ks. Zenon Willa, Honorowy Obywatel Wągrowca, Wągrowiec 2001 Zeszyty Biograficzne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu.

7. Leokadia Grajkowska, Potomni o ks. Jakubie Wujku, Ziemia Wągrowiecka nr 1, 1998.

8. Leokadia Grajkowska, Wpływ cystersów na kształtowanie kulturowego oblicza Wągrowca, (w:) Translokacja opactwa z Łekna do Wągrowca, pod red. Andrzeja M. Wyrwy, Wągrowiec 1998.

9. Leokadia Grajkowska, Zabytki sakralne Wągrowca, Ziemia Wągrowiecka nr 1 (9), 2000.

10. Wągrowiec, Kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła (folder), opr. Leokadia Grajkowska. Wągrowiec, bd.

11. Marcin Moeglich, Przedchrześcijańskie miejsce kultu w Rgielsku?, (w:) Studia i materiały do dziejów Pałuk, tom VI, Warszawa 2007.

12. Wągrowiec. Klasztor pocysterski (folder), opr. Marcin Moeglich, Wągrowiec 2008.

13. Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim (folder), opr. Marcin Moeglich, Wągrowiec 2009

14. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu (folder), opr. Marcin Moeglich, Wągrowiec 2010.

15. Marcin Moeglich, Rynek w Wągrowcu, Kronika Wielkopolski, nr 2 (134), Poznań 2010.

16. Marcin Moeglich, Kształtowanie się i przemiany przestrzeni sacrum na obszarze wczesnośredniowiecznych Pałuk, (w:) Sacrum pogańskie - Sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, pod red. K. Brachy, Cz. Hadamika, Warszawa 2010.

17. Marcin Moeglich, Strażacka „Wspinalnia”. Izba Tradycji Pożarnictwa w Wągrowcu, w: Kronika Wielkopolski, nr 1 (137), Poznań 2011.

18. Marcin Moeglich (opr.), Walenty Widziński – z pamiętnika żołnierza marynarki pruskiej z Chin, Kronika Wielkopolski, nr 2 (138), Poznań 2011.

19. Marcin Moeglich, Grobowiec rodziny Keglów w Durowie, Kronika Wielkopolski, nr 4 (140), Poznań 2011.

20. Marcin Moeglich, Lapidarium na terenie dawnego cmentarza żydowskiego w Wągrowcu, Kronika Wielkopolski, nr 3 (143), Poznań 2012.

21. Marcin Moeglich, Początki i kres wspólnoty żydowskiej w Wągrowcu oraz utworzenie lapidarium na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, (w:) Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo, t. I, Żydzi, pod red. P. Kwiatkiewicza, Poznań 2012.

22. Muzeum Regionalne w Wągrowcu (folder), opr. Zofia Zawol, Wągrowiec 1995.

23. Muzeum Regionalne w Wągrowcu- informator, opr. Zofia Zawol, Wągrowiec 2005.

24. Pałuki – małe kompendium wiedzy o regionie, tekst: W. Gruchała, M. Moeglich, Wągrowiec 2012.

25. Marlena Rucińska, Działalność kulturalno-oświatowa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Poznań 1992 (praca magisterska-maszynopis).

26. Waldemar Szumski, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Bydgoszcz 2001 (praca magisterska – maszynopis).

27. Zofia Zawol, Zespół pałacowo-parkowy w Żelicach, praca napisana na Podyplomowym Studium Muzealniczym na Wydziale Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Toruń 1991 (maszynopis).

28. Zofia Zawol, Członkowie Honorowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej. Ziemia Wągrowiecka nr 3 (7), 1999.

29. Zofia Zawol, Ignacy Borucki – artysta wągrowiecki, Ziemia Wągrowiecka, nr 3 (7), 1999.

30. Zofia Zawol, Muzeum Regionalne w Wągrowcu (w:) Sztuka ludowa Pałuk. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. W. Szkulmowskiej, Bydgoszcz 1996.

31. Zofia Zawol, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej – rys historyczny, Ziemia Wągrowiecka, nr 3 (7),1999.

32. Zofia Zawol, 15 lat działalności Muzeum Regionalnego w Wągrowcu w: Studia i materiały do dziejów Pałuk, Poznań 2003.

33. Zofia Zawol, Festyny archeologiczne „Na Zbylutowym Grodzie” (w:) Studia i materiały do dziejów Pałuk, Poznań 2006.

 

WYDAWNICTWA Z OKAZJI 625-LECIA MIASTA WĄGROWCA

W związku z przypadającym w 2006 roku 625-leciem miasta Wągrowca, Burmistrz Wągrowca Stanisław Wilczyński powołał zespoły zadaniowe ds.: imprez kulturalnych i sportowych, działań edukacyjnych oraz pamiątek i wydawnictw. Na przewodniczącą zespołu ds. pamiątek i wydawnictw powołana została Zofia Zawol, dyrektora Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. W wyniku pracy tego zespołu obok okolicznościowego datownika pocztowego i gadżetów ukazały się trzy wydawnictwa znaczące dla kultury miasta.

Więcej…